Thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua Chi bộ trường mầm non Yên Định đã lãnh đạo chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức nhiều phong ...